fbpx

Definicja seksualności jest nam miedzy innymi potrzebna do zakreślenia definicji zdrowia seksualnego. Ta z kolei, zakreśla wytyczne dla państw dla sformułowania i realizacji planów prewencji, leczenia, zaadresowania problemów związanych ze zdrowiem seksualnym i stworzenia warunków do osiągnięcia, zachowania i dobrostanu jaki wypływa ze zdrowia seksualnego.

Sto lat temu i więcej temat zdrowia seksualnego dotyczył jedynie rozrodczości i leczenia chorób układu moczowo-płciowego i w zasadzie jedynie osób w związkach małżeńskich (bo inni oficjalnie życia seksualnego nie mieli, w związku z tym nie mieli też związanych z seksualnością praw). Dziś za sprawą wielu przemian społecznych, kilku fal feminizmu, rozwoju medycyny i psychologii na zachodzie uznaje się, że zdrowie seksualne obejmuje całego człowieka, gdyż seksualność przenika de facto wszystkie dziedziny życia…

Światowe Towarzystwo Zdrowia Seksualnego (WAS) a za nim WHO w obecnej wersji Deklaracji Seksualnych Praw Człowieka z 2014 roku:

“POTWIERDZA, że zdrowie seksualne to dobrostan fizyczny, emocjonalny, psychiczny i społeczny związany z seksualnością, czyli więcej niż stan braku choroby, dysfunkcji lub ułomności.”

Tu deklaracja dodaje: “Zachowanie zdrowia seksualnego wymaga pozytywnego i pełnego poszanowania stosunku do seksualności i relacji seksualnych, jak również do samej możliwości przeżywania przyjemnych i bezpiecznych doświadczeń seksualnych, wolnych od przymusu, dyskryminacji i przemocy.
[…]
POTWIERDZA, że do osiągnięcia i utrzymania zdrowia seksualnego niezbędne jest poszanowanie, ochrona i możliwość korzystania z praw seksualnych człowieka.”

O prawach seksualnych więcej w następnym odcinku, a tu pytanie do was i wiem że się powtarzam, ale uważam że warto na prawdę uzmysłowić sobie te treści:

Jak oceniacie poziom zdrowia seksualnego w waszym życiu wiedząc, że “zdrowie seksualne to dobrostan fizyczny, emocjonalny, psychiczny i społeczny związany z seksualnością, czyli więcej niż stan braku choroby, dysfunkcji lub ułomności. Zachowanie zdrowia seksualnego wymaga pozytywnego i pełnego poszanowania stosunku do seksualności i relacji seksualnych, jak również do samej możliwości przeżywania przyjemnych i bezpiecznych doświadczeń seksualnych, wolnych od przymusu, dyskryminacji i przemocy”?

Czy w waszym osobistym doświadczeniu lub odczuciu, tam gdzie żyjecie, są sprzyjające warunki do rozwoju i zachowania zdrowia seksualnego? Dlaczego?

Tu znajdziesz więcej informacji o Deklaracji Seksualnych Praw Człowieka.

Tu poczytasz o seksualności.

A tu dowiesz się o jakich prawach seksualnych właściwie jest mowa.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial